Jesteś tutaj:

Karczew

2893

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
(biblioteka główna i 3 filie)

Dyrektor: Anna Celestyna Kostyra
Dyrektor – tel: /22/ 780 –70 -10
e-mail: celest7@wp.pl

1/ Miejsko-Gminna Biblioteka w Karczewie - rok założenia: 1949

05 –480 Karczew, ul. Widok 2
tel.: /22/ 780 -62 -15
e-mail: mgbpkarczew@wp.pl
www: http://www.bibliotekakarczew.pl


Godziny otwarcia :  
poniedziałek, czwartek, piątek  :   11.oo - 18.oo                              
wtorek : 13.oo – 20.oo
środa :   9.oo – 15.oo    

Telefon: 22 780 - 62 - 15


2/ Filia „Ługi”- rok założenia: 1992

05 – 480  Karczew, ul. ks. b-pa W. Miziołka 52
tel.: /22/ 780 - 66 – 45
e-mail : biblioteka.lugi@gmail.com
www:www.bibliotekakarczew.pl
Godziny otwarcia :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek : 11.00 - 18.00
środa : 9.00 – 15.00


3/ Filia Nadbrzeż -  rok założenia: 1988

05 – 480 Nadbrzeż
e-mail biblioteka.nadbrzez@gmail.com
www:www.bibliotekakarczew.pl
Godziny otwarcia :
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  :  14.30 – 18.00
środa : 11.00 – 14.00


4/ Filia Ostrówiec -  rok założenia : 1986

05 – 480  Ostrówiec 41
e-mail : biblioteka.ostrowiec2@gmail.com
www:www.bibliotekakarczew.pl


- działalność placówki zawieszonaPowiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w Powiecie Otwockim.