Jesteś tutaj:

Archiwum Opozycji

1609
Książki "drugiego obiegu" ze zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku
1 Agrest L. - Drugi brzeg Oki. T. 1-3 1988 Neutrino

2 Albert A. - Najnowsza historia Polski Cz. 1 : 1918 – 1939 1983 Wydawnictwo Krąg, Warszawa

3 Bartoszewski W. - Dni walczącej Stolicy : kronika Powstania Warszawskiego 1984 Aneks ; Krąg

4 Błażyński Z.- Mówi Józef Światło za kulisami bezpieki i partii 1940-1955.: słowo wstępne Jan Nowak Jeziorański. 1990 Oficyna Wydawnicza Rytm

5 Bohun-Dąbrowski A.- Byłem dowódcą brygady świętokrzyskiej NSZ 1989 Jestem Polakiem

6 Brandys M. - Z dwóch stron drzwi 1981 Oficyna WE

7 Burek T. - Jaka historia literatury jest nam dzisiaj potrzebna? 1979 Niezależna Oficyna Wydawnicza

8 Dmowski R. - Kościół, Naród i Państwo 1979 Wydaw. Niezależnej Grupy Wydawniczej

9 Edelman M. - Getto walczy (udział Bundu w obronie
getta warszawskiego) 1983 Wydawnictwo CDN

10 Fredro-Boniecki T. - Zwycięstwo księdza Jerzego rozmowy z Grzegorzem Piotrowskim 1990 Niezależna Oficyna Wydawnicza

11 Gross J. T. - W zaborze sowieckim 1981 Niezależna Oficyna Wydawnicza

12 Gross J. T., Grodzińska-Gross I. - W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali 1990 Libra , Res Publica

13 Havel V. - Eseje polityczne 1984 Wydaw. Krąg

14 Heller M., Niekricz A. - Historia ZSRR. Rządy Utopii. - t. 1 1987 Wydaw. LDP Niepodległość Lublin

15 Jackowski S. - Roman Dmowski i Jego droga do Niepodległości
1980 Poldom

16 Jasienica P. - Pamiętnik [b.r.] [b. w.]

17 Jasienica P. - Pamiętnik 1989 Znak

18 Jedlicki J. - Forma i treść „umowy społecznej” (Towarzystwo Kursów Naukowych) 1980 Nowa

19 Jędrzejewicz W. - Józef Piłsudski 1897 – 1935 życiorys 1986 Polska Fundacja Kulturalna

20 Katyń 1981 Niezależne Wydawnictwo Studenckie

21 Katyń – synteza / wybór S. Melak. Zawiera: Katyń / Melak S. Za kulisami bezpieki i partii / Światło J. Wojna z narodem widziana od środka - Kukliński R.J. Drogi wyjścia / Dzięgiel-Wołynowicz T. [1990] [b. w.]

22 Kersten K.- Jałta w polskiej perspektywie 1989 Niezależna Oficyna Wydawnicza

23 Kersten K.- Narodziny systemu władzy Polska 1943-1948. 1989 [b. w.]

24 Kersten K.- Narodziny systemu władzy Polska 1943-1948. 1985 Wydaw. Krąg

25 Kisielewski S.- Na czym polega socjalizm? Stosunki kościół-państwo w PRL. 1990 Oficyna Wydawnicza Maximum

26 Konwicki T. - Mała Apokalipsa 1979 Londyn

27 Korzeniewski B. - Książki i ludzie 1989 Niezależna Oficyna Wydawnicza

28 Krupa S. - X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej 1989 Omnipress

29 Krzyżanowski B. - Wileński matecznik 1939 – 1944 1988 Oficyna Wydawnicza Pokolenie

30 Kukiel M.- Polski porozbiorowe 1795-1921 1984 Spotkania

31 Lipski J.J. - KOR 1983 Aneks

32 Mackiewicz St. - Klucz do Piłsudskiego 1984 Krąg

33 Mackiewicz St. (Cat) - Historia Polski od 11 listopada 1918r do 17 września 1939r.- 1989 Głos

34 Meysztowicz W. - Poszło z dymem 1989 Oficyna Wydawnicza Pokolenie

35 Miłosz Cz. - Traktat poetycki. Traktat moralny b.r. Niezależna Oficyna Wydawnicza

36 Miłosz Cz. - Zdobycie władzy 1981 [b. w.] Kraków

37 Nabokov V. - Skośnie w lewo 1990 Wydaw. CDN

38 Nowakowski M. - Zakon kawalerów mazowieckich 1982 Krąg

39 Podhoretz N. - Krwawe skrzyżowanie 1989 Niezależna Oficyna Wydawnicza

40 Polska – Komunizm - Opozycja : słownik 1988 Wydawnictwo CDN

41 Polskie Pieśni XV – XX w. b.r. Prywatna Inicjatywa Krakowska

42 Prorok L. - Smutne pół rycerzy żywych 1989 Niezależna Oficyna Wydawnicza

43 Przestańcie stale nas przepraszać. Wiersze. Sierpień 1980 1980 Wydaw. im. konstytucji 3 maja

44 Rymkiewicz J. M. - Żmut 1987 Niezależna Oficyna Wydawnicza

45 Steiner J.F.- Warszawa 1944. 1991 Krąg

46 Stoppard T. - Lekcja muzyki, Faul taktyczny 1989 Niezależna Oficyna Wydawnicza

47 Szałamow W. - Opowiadania kołymskie 1987 Niezależna Oficyna Wydawnicza

48 Szumańska E. - Pięć lat 1989 Niezależna Oficyna Wydawnicza

49 Tomasz Masaryk / wybrał i opracował Paweł Bodnar 1980 Niezależna Oficyna Wydawnicza

50 Wańkowicz M. - Westerplatte 1990 PAX

51 Weitzsacker R. von – Historia toczy się dalej 1989 CDN

52 Wołkow W. - Montaż 1986 Wydawnictwo Myśl

53 Wójcik St. - Wybory 1947 1978 Instytut Literacki

54 Wyszyński S. - Praca a godność człowieka 1983 [b. m. w.]

55 Wyszyński S. - Zapiski więzienne 1982 Editions du Dialogue

56 Zaremba P. - Historia dwudziestolecia. T. 1, (1918-1939). T. 2, (1918-1939) 1981 Instytut Literacki

57 Zawodny J. K. - Śmierć w lesie 1989 Ag. Wyd. Solidarności Walczącej

58 Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.: z przedmową Władysława Andersa 1989 Jestem Polakiem

59 Zbrodnia Katyńska w świetle dokumentów.: z przedmową Władysława Andersa 1975 Gryf

60 Zimand R. - Materiał dowodowy 1992 Instytut Literacki

61 Żenczykowski T.- Dramatyczny rok 1945 1990 Profil

62 Żeromski S. - Pisma polityczne 1988 Polonia