Jesteś tutaj:

Zasady korzystania z Czytelni

1578
Prawo do korzystania z Czytelni, oraz stanowisk komputerowych ma każdy zainteresowany, który ukończył 10 rok życia lub jest pod opieką osoby pełnoletniej.

Zbiory Czytelni są udostępniane tylko na miejscu. Obowiązuje wolny dostęp do półek.

W Czytelni można korzystać samodzielnie ze wszystkich zbiorów Biblioteki, książek sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych, własnych materiałów.

Materiały biblioteczne po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi.

Bibliotekarz może odłożyć wybrane przez Użytkownika materiały na 3 dni.

Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:

1. pozostawienia wierzchnich okryć, teczek, toreb, siatek itp. w szatni lub miejscu do tego wyznaczonym;
2. okazania dyżurnemu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej;
3. okazania dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów własnych;
4. wpisania się do Rejestru odwiedzin w Czytelni;
5. nie zakłócania spokoju i zachowania ciszy;
6. nie spożywania posiłków i napojów;
7. używania wyznaczonych przez bibliotekarza gniazd sieci elektrycznej w celu korzystania z przenośnych komputerów osobistych.

Ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu mogą korzystać wszyscy zainteresowani indywidualnym kształceniem się oraz wyszukiwaniem informacji, z zastrzeżeniem punktu I.

Stanowiska komputerowe udostępniane są:

1) na czas nieokreślony w przypadku braku oczekujących Użytkowników;
2) na czas określony do jednej godziny w przypadku, gdy na stanowisko oczekuje kolejny użytkownik.