Jesteś tutaj:

Znajdziesz mnie w Bibliotece

Data: 10.05.2021 r., godz. 12.01    730
XVIII Ogólnopolski tydzień bibliotek

Kwestionariusz ankiety z okazji XVIII Ogólnopolskiego tygodnia bibliotek
Znajdziesz mnie w bibliotece
Imię i nazwisko czytelnika..........................................................................................
1. Czy istnieje taka książka do, której ciągle Pan/Pani powraca.
❏ TAK (prosimy o krótkie umotywowanie maksymalnie do 5 zdań)
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
❏ NIE
2. Czy utożsamiasz się z bohaterem literackim
❏ TAK (którym?) .............................................................................................................
❏ NIE
3. W jakim celu czytasz książki?
❏ RELAKS / ROZRYWKA
❏ CELE ZAWODOWE
❏ POSZERZANIE WIEDZY
❏ INNY (podaj jaki)..........................................................................................................