Jesteś tutaj:

2 kwietnia 2021 r. w wieku 83 lat, po Liturgii Wielkopiątkowej, opatrzony Sakramentami Świętymi odszedł do Pana ŚP dr JERZY ADAM RADOMSKI

Data: 13.04.2021 r., godz. 14.42    853
2 kwietnia 2021 r. w wieku 83 lat, po Liturgii Wielkopiątkowej, opatrzony Sakramentami Świętymi odszedł do Pana ŚP dr JERZY ADAM RADOMSKI
2 kwietnia 2021 r. w wieku 83 lat, po Liturgii Wielkopiątkowej, opatrzony Sakramentami Świętymi odszedł do Pana ŚP dr JERZY ADAM RADOMSKI
historyk i encyklopedysta; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni redaktor PWN w Warszawie, pracownik naukowy w Wojskowym Instytucie Historycznym i w Wojskowym Biurze Badań Historycznych w Warszawie; wykładowca w Akademii Obrony Narodowej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; autor licznych artykułów, recenzji, przedmów, polemik i indeksów; autor 200 publikacji naukowych, współautor 50 tomów encyklopedii i słowników (21 tys. haseł); członek Rodziny 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich oraz Koła Łowieckiego WKŁ 325 „Gon”. Bóg i Ojczyzna stanowiły dla Niego nadrzędną wartość. Pochowany został 8 kwietnia na cmentarzu parafialnym w Otwocku. O czym zawiadamiają pogrążeni w żałobie córka i syn z rodzinam.