Jesteś tutaj:

NOWA USŁUGA W E-AUDIOBOOKI - KSIĄŻKA MÓWIONA W POSTACI MP-3

Data: 16.03.2021 r., godz. 15.01    774
Pandemia ogranicza nas nawet przy korzystaniu z usług Bibliotecznych, dlatego Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, wychodząc naprzeciw naszym czytelnikom uruchamia nową usługę wypożyczeni. Po e-bookach, które są już dostępne wprowadzamy E-AUDIOBOOKI.
Szanowni Czytelnicy
Pandemia ogranicza nas nawet przy korzystaniu z usług Bibliotecznych, dlatego Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku, wychodząc naprzeciw naszym czytelnikom uruchamia nową usługę wypożyczeni. Po e-bookach, które są już dostępne wprowadzamy E-AUDIOBOOKI.
Co to jest E-AUDIOBOOK – a to nic innego jak książka mówiona, ale nie w postaci płyty a pliku MP-3, który możemy odtworzyć na każdym urządzeniu typu komputer, tablet czy smartfon, a co najistotniejsze, przy obecnych obostrzeniach, wypożyczanie odbywa się w zaciszu naszego domu, za pośrednictwem naszego katalogu on-line.
Serdecznie Państwa zapraszamy do korzystania z zasobów cyfrowych naszej Biblioteki zarówno w postaci e-booków jak i e-audiobooków.


WYPOŻYCZANIE E-AUDIOBOOKÓW

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA E-AUDIOBOOKÓW W POWIATOWEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W OTWOCKU

1. E-audiobooki mogą wypożyczać wszyscy użytkownicy Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku, którzy posiadają aktywne konto biblioteczne i nie posiadają zaległych zobowiązań wobec Biblioteki.
2. Użytkownik ma prawo korzystać z wypożyczonych e-audiobooków wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191) z wyłączeniem własnego użytku osobistego.
3. Zabrania się:
* rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu wypożyczonych e-audiobooków,
* modyfikowania lub powielania treści e-audiobooków,
* wykorzystywania e-audiobooków w celach komercyjnych, w szczególności rozpowszechniania ich treści lub wprowadzania do internetu.
4. Dopuszcza się przeniesienie pobranego pliku pomiędzy urządzeniami, jednakże nie może to nastąpić poprzez jego zwielokrotnienie. Oznacza to, że plik po skopiowaniu należy usunąć z poprzedniego urządzenia, na którym wcześniej był zapisany.
5. Ilość wypożyczonych e-audiobooków zależy od limitu konta.
6. Wypożyczone e-audiobooki są oznaczone w sposób, który umożliwia identyfikację źródła pochodzenia plików i wypożyczającego.
7. Okres wypożyczenia wynosi 30 dni i nie ma możliwości jego skrócenia.
8. Najpóźniej po upływie 30 dni użytkownik jest zobowiązany do skasowania pliku. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane, jako naruszenie przepisów ustawy powołanej w ust. 2 Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania z materiałów i usług Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.
10. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień jest warunkiem koniecznym do dokonania wypożyczenia.