Jesteś tutaj:

Szkolenie dla bibliotekarzy Powiatu Otwockiego z obsługi Systemu Mateusz

Data: 15.03.2021 r., godz. 15.52    742
Szkolenie poprowadził twórca programu „Mateusz”, wysokiej klasy specjalista w branży, Pan Mirosław Domański. Organizatorem szkolenia była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku.
Szkolenie poprowadził twórca programu „Mateusz”, wysokiej klasy specjalista w branży, Pan Mirosław Domański. Organizatorem szkolenia była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku. Przedstawiciele ze wszystkich Bibliotek Publicznych naszego powiatu uczestniczyli w szkoleniu. Bibliotekarze mieli możliwość zdobycia szerszej wiedzy, oraz nowych umiejętności odnośnie Systemu Mateusz, co ważne bezpośrednio od mistrza. Szkolenie było tym razem w formie on-line. Pomimo zmiany formy szkolenia na zdalną, szkolenie przeprowadzono w sposób rzetelny i profesjonalny oraz zrozumiały dla uczestników szkolenia.
Ze względu na to, że wszystkie Biblioteki Publiczne Powiatu Otwockiego pracują w tym samym programie, dlatego Bibliotekarze mieli możliwość, oraz potrzebę podzielenia się swoimi doświadczeniami w codziennej pracy z systemem bibliotecznym MATEUSZ.
Dziękujemy zarówno Prowadzącemu za cierpliwość w przekazywaniu wiedzy, oraz udzielanie odpowiedzi na każde zadane pytanie, jak i uczestnikom za udział w szkoleniu. Liczymy, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkoleń zostaną wykorzystane w pracy.