Jesteś tutaj:

Rodo w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku

Data: 25.05.2018 r., godz. 10.00    3908
Zachęcamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
informujemy, że:
1.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Otwocku w związku z wykonywaniem zadań statutowych jest Dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z siedzibą w: ul. Kazimierza Pułaskiego
3, 05-400 Otwock.
2.
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych – tel. 22
779 70 50, email:
iod-biblioteka@powiat-otwocki.pl
, lub
pisemnie na adres biblioteki.
3.
Dane osobowe klientów przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych
odpowiednio:
- do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r. poz 922 ze zm.)
- od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO
4.
Dane osobowe
czytelników i kontrahentów
przechowywane będą do czasu realizacji
obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego lub prawa miejscowego lub
do czasu realizacji określonego zadania/projektu lub realizacji umowy.
5.
Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6.
Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie do Generalnego
Inspektora Danych Osobowych, po 25 maja br. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta
narusza przepisy ochronnych danych osobowych,
7.
Podawanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami
prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych
ma charakter dobrowolny.
8.
Klienta dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.
9.
Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Klienta do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowejZarządzenie Nr3/2018 Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych
SKMBT_C28018052515230.pdf